Privacy

Vragen over copyright, het ongewenst op een foto staan en dergelijke worden beantwoord op onze pagina met juridische informatie! Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen!

Brandweervereniging
Post Kockengen
Sportweg 1a
3628 AZ Kockengen

Uiteraard staan wij open voor uw foto's, video's en/of verhalen die betrekking hebben op ons korps. Neem contact op via email redactie@brandweerkockengen.nl of spreek 1 van onze korpsleden aan!

Copyright

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door onze brandweervereniging.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de ‘Vereniging Vrijwillige Brandweer Breukelen Post Kockengen’ - verder aangeduid als ‘brandweervereniging’. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. De gegevens op deze website dienen tevens ter algemene informatie. De brandweervereniging accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor acties die voortvloeien of gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Aan de geboden informatie kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. Indien wordt verwezen of gelinkt naar andere websites en pagina's of door andere websites en pagina's naar deze website, aanvaardt de brandweervereniging geen enkele aansprakelijkheid. De standpunten, meningen en informatie op deze website, zijn volledig voor eigen rekening van brandweervereniging en staan los van eventuele officiële standpunten van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website, de informatie of alles wat daaruit voortvloeit. Informatie van de Veiligheidsregio Utrecht staat op www.vru.nl.